foto cieksyn

Miło nam poinformować, że w ramach umowy zawartej między Gminą Nasielsk a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie otrzymała w ramach  „Mazowieckiego projektu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” sprzęt komputerowy i multimedialny, licencje na programy multimedialne oraz mobilny Internet. Zadanie jest realizowane w ramach X osi RPO WM 2014 – 2020 - Edukacja dla rozwoju Regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

Szkoła w ramach tego projektu otrzymała: 8 komputerów stacjonarnych HP, 13 laptopów DELL, 12 tabletów Lenovo, 13 drukarek laserowych OKI, urządzenie wielofunkcyjne Lexmark, 5 mobilnych routerów z Kartą SIM oraz opłaconym na rok abonamentem na Internet oraz oprogramowanie 3D na 100 komputerów do wykorzystania podczas lekcji matematyki, geografii, fizyki, biologii i chemii. Łączna wartość dostarczonego sprzętu  i licencji  to 118.431,41 zł. Palcówka czeka jeszcze na dostawę  monitora  multimedialnego.

W ramach projektu czterech nauczycieli odbywa trzydziestogodzinny cykl szkoleń mających na celu podniesienie umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w swojej pracy. Przewidziane jest  również szkolenie dla dziesięciu uczniów.