KV plakat A3 2 szpitale 1Dziś w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się spotkanie zespołu zarządzania kryzysowego w sprawie przeciwdziałania epidemiom. Wzięli w nim udział zastępca Burmistrza Andrzej Kordulewski, Sekretarz Marek Maluchnik, Skarbnik Rafał Adamski, Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej Andrzej Krzyczkowski, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Maria Michalczyk, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Hanna Pietrzak, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Nojbert, Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury Marek Tyc, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Stanisław Tyc oraz kierownicy pozostałych wydziałów Urzędu Miejskiego. W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację gminy Nasielsk oraz procedury profilaktyki i zakresu działań, jakie będzie należało podjąć  w przypadku ewentualnego stwierdzenia obecności wirusa na naszym terenie.

Podczas zebrania Dyrektor SP ZOZ wyjaśniła obecnym mechanizm rozwoju oraz objawy choroby wywoływanej koronawirusem, poinformowała o obowiązujących procedurach oraz przekazała najważniejsze informacje otrzymane z województwa i powiatu m.in. że w powiecie nowodworskim nie odnotowano póki co żadnego przypadku podejrzenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Według zaleceń Dyrektor SP ZOZ najważniejsze w obecnym okresie jest:

1. Czerpanie informacji nt. wirusa ze sprawdzonych źródeł takich jak Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia;

2. Dbanie o prawidłową higienę, w szczególności dokładne mycie rąk – koronawirus ma otoczkę lipidową (z tłuszczy, przez co nawet zwykły płyn do mycia pozwala na pozbycie się go);

3. Ograniczanie kontaktu – w miarę możliwości doradza się trzymanie bezpiecznej odległości od innych ludzi (ok. 1 m), powstrzymywanie się od podawania rąk czy całowania;

4. Unikanie imprez masowych – zaleca się unikanie dużych skupisk ludzi a organizatorom zaleca się przełożyć dane wydarzenie na późniejszy termin;

5. Picie wody, które wspomaga dobre samopoczucie, cyrkulację płynów w organizmie, a tym samym odporność;

6. Zachowanie zdrowego rozsądku – pomimo obecności koronawirusa w kraju, należy zachować spokój i zdrowy rozsądek. Nie narażać się zbytnio na ekspozycję na wirusa, ale nie traktować każdorazowego wyjścia z domu jako potencjalnego zakażenia.

7. W przypadku powrotu zza granicy, szczególnie z terenu kraju objętego epidemią koronawirusa, zaleca się pozostanie w domu na okres 14 dni w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych osób, a w przypadku zauważenia u siebie objawów – kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i najbliższym oddziałem zakaźnym.

W razie zauważenia u siebie objawów takich jak suchy kaszel, gorączka, duszności i problemy z oddychaniem, należy powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną w Nowym Dworze Mazowieckim (22) 775 34 61 lub najbliższy oddział zakaźny w Ciechanowie (23) 673 03 42 lub Warszawie (22) 335 52 61. Informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia u siebie koronawirusa można otrzymać również w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nasielsku pod numerem telefonu (23) 691 26 06 lub (23) 691 25 03.