IMG 4839By zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy zadbać o poprawę własnej widoczności. Rowerzyści powinni pamiętać o obowiązkowym używaniu świateł od zmierzchu do świtu, piesi zaś, o konieczności posiadania elementów odblaskowych nocą w terenie niezabudowanym, i dobrym zwyczaju, by używać ich także w mieście. Dzięki temu uczestnicy ruchu są widoczni na drodze. Szybko zapadający zmrok, mgła i śliska nawierzchnia, to warunki, które sprawiają – szczególnie w czasie zimy, że rowerzyści i piesi narażeni są bardziej niż zwykle na niebezpieczeństwo. Aby spełniał swoja rolę, odblask powinien znaleźć się na odzieży, na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej lub pleców. - Ich noszenie nie jest niczym wstydliwym a brak należytej uwagi i odblasków może skończyć się tragicznie. Zawsze miejmy przy sobie odblaski! – apeluje nasza Policja.

 

W związku z powyższym, Urząd Miejski w Nasielsku zakupił kolejne elementy odblaskowe. W dniu wczorajszym, tj. 6 marca br. Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski przekazał na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku – Pana Dariusza Leszczyńskiego koszulki odblaskowe, które mają poprawić bezpieczeństwo mieszkańców gminy Nasielsk. Funkcjonariusze Policji będą wręczać koszulki osobom, które po zmroku poruszają się bez odblasku. Kamizelkę można także odebrać bezpłatnie w Komisariacie Policji w Nasielsku przy ulicy Kościuszki 29.

Mając na uwadze tak ważną dziedzinę życia jaką jest porządek i bezpieczeństwo mieszkańców Komendant Komisariatu Policji w Nasielsku wyszedł z inicjatywą podjęcia patroli pieszych przez Funkcjonariuszy. Działania podejmowane w ramach patroli pieszych mają na celu zapobieganie nietrzeźwości w miejscach publicznych, zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, , profilaktyka i prewencja w zakresie spożywania alkoholu i używania środków odurzających itp.
Dofinansowane przez Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego patrole ponadnormatywne „prewencyjno-profilaktyczne” ruszą prawdopodobnie w sezonie letnim, tj. od czerwca 2019 roku. Poinformujemy Państwa o tym fakcie oddzielną informacją.