IMG 1938W dniu 5 grudnia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku odbyło się spotkanie dla wolontariuszy na stałe współpracujących z MOPS.

Tym razem okazja była wyjątkowa - Światowy Dzień Wolontariusza. Głównym celem spotkania było podziękowanie wolontariuszom za ich pracę. Spotkanie prowadziła Pani Monika Nojbert – dyrektor MOPS w Nasielsku. W ciepłych słowach podziękowała wolontariuszom: Pani Joannie Menich, Pani Lidii Walasiewicz, Pani Elżbiecie Gągolewskiej, Pani Jadwidze Muzal, Pani Jolancie Tarnowskiej oraz Panu Józefowi Zawadzkiemu za wytrwałość i wyjątkową odpowiedzialność za wykonywane zadania. W spotkaniu uczestniczyły także koordynatorki wolontariatu w MOPS: Pani Ilona Karwacz oraz Pani Iwona Filipowicz. Dyrektor Monika Nojbert wyraziła swój podziw dla pracy i zaangażowania wolontariuszy a także wręczyła wszystkim przybyłym osobom imienne podziękowania oraz upominki.

Dziękujemy Państwu za tę najważniejszą pracę. Najważniejszą, bo na rzecz drugiego człowieka. Przyjmijcie Państwo wyrazy uznania. Życzymy dużo zdrowia i sukcesów w życiu prywatnym.