informacjaW dniu 8 maja br. Burmistrz Nasielska spotkał się z Wojewodą Mazowieckim Panem Zdzisławem Sipierą.

W spotkaniu uczestniczył również, Pan Andrzej Pacocha, Pan Adam Mikucki oraz Pani Jadwiga Szymańska. Na spotkaniu obecny był również Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Pan Sylwester Janyszko.
Spotkanie dotyczyło planowanej inwestycji – budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie. Intencją Burmistrza Nasielska jest, żeby zakład ten nie powstał na terenie Gminy Nasielsk i taka była idea spotkania z wojewodą. Wojewoda Mazowiecki podkreślił, że w ramach obowiązującego prawa bardzo wnikliwie rozpatrzy wszystkie dokumenty dotyczące tej inwestycji.