wazna informacja

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk,

Jak już informowaliśmy na naszej stronie internetowej oraz na urzędowym profilu Facebook, firma Databout prowadzi konsultacje społeczne dotyczące projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” w zakresie planowanej rozbudowy linii kolejowej na trasie Choszczówka – Nasielsk (Kątne/Świercze).

 

Z racji epidemii koronawirusa organizator konsultacji nie może prowadzić spotkań bezpośrednich z mieszkańcami. Natomiast w celu wysłuchania lokalnych społeczności Databout organizuje spotkania informacyjno-konsultacyjne w wersji online. Takie spotkanie dla mieszkańców Gminy Nasielsk odbędzie się w najbliższy wtorek 8 grudnia 2020 r. o godz. 18.30. Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/…/19%3ameeting_NjI4NjlkOTItN…/0…

Więcej szczegółów dotyczących spotkania i konsultacji na stronie https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne. Jednocześnie przypominamy, iż na tej stronie można również zapoznać się z wszystkimi materiałami informacyjnymi oraz wyrazić swoją opinię poprzez wypełnienie zamieszczonej na stronie ankiety. Konsultacje trwają do dnia 18 grudnia 2020 r. Ankietę po wypełnieniu należy przesłać drogą mailową na adres .

Poniżej zamieszczamy informację otrzymaną od firmy Databout w sprawie spotkania:

„W celu stworzenia możliwości do wysłuchania mieszkańców obszaru oddziaływania Projektu, zapraszamy zainteresowane osoby w dniu 8 grudnia 2020 r. o godzinie 18:30 na spotkanie informacyjno-konsultacyjne on-line na platformie MS Teams. Szczegóły oraz bezpośredni link do spotkania na stronie internetowej https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne.”