IMG 5791

Z uwagi na pojawiające się coraz częściej negatywne opinie na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz z uwagi na potrzebę dalszej integracji  europejskiej Samorząd Województwa Mazowieckiego i Fundacja „My Obywatele Unii Europejskiej” podejmują wspólne działania na rzecz wzmacniania integracji europejskiej na Mazowszu poprzez m.in. konferencje, zapewnienie społecznego wsparcia organom samorządowy, promocję europejskich wartości.

W ubiegłym tygodniu Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski miał zaszczyt spotkać się z przedstawicielami obu instytucji. Fundację „My Obywatele Unii Europejskiej” reprezentował Olgierd Łukaszewicz (aktor i fundator Fundacji), a Samorząd Województwa Mazowieckiego Mariusz Rukat (pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. inwestycyjno-gospodarczych). Podczas spotkania poruszano kwestie kondycji Polski w UE, demokracji, podstawowych praw i swobód obywatelskich oraz potrzeby edukacji młodych osób na temat integracji europejskiej.

Wspólnie podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkania z mieszkańcami naszej gminy na temat członkostwa Polski w UE, które będzie możliwe jak tylko sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zostanie ustabilizowana.