informacja ngo 2Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nową edycję Programu „Sportowe Wakacje+”.

Celem programu jest upowszechnianie zdrowego trybu życia oraz podnoszenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych, zajęć, konkursów, turniejów i innych wydarzeń sportowych w Polsce.

Zadania realizowane w ramach konkursu:

  1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
  2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
  3. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego.

Środki przeznaczone na realizację programu w 2021 r. to 30 mln zł.

O dofinansowanie na realizowane w ramach programu zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. 

Termin składania wniosków (w systemie AMODIT): do 9 maja 2021 r. 

Założeniem Programu „Sportowe Wakacje+” jest promocja wypoczynku w kraju, a także umacnianie wiedzy historycznej i tożsamości narodowej poprzez umożliwienie udziału w kulturze fizycznej.

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/30-mln-zl-na-program-sportowe-wakacje-w-edycji-2021