ikona

SPIS ROLNY W 2020 ROKU

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. poz. 1728 o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 82/20 z dnia 08 czerwca 2020 r. Burmistrz Nasielska jako Gminny Komisarz Spisowy utworzył Gminne Biuro Spisowe w Nasielsku.

Dalsze informacje na temat spisu będziemy Państwu przekazywali na bieżąco.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie Burmistrza Nasielska Nr 82/20 z dnia 8 czerwca : http://umnasielsk.bip.org.pl/index/index/id/2317