Bocian i Żabka IW dniu 27.04.2018 r. w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym odbył się spektakl teatralny pt. „Bocian i Żabka” wystawiony przez Studio Teatralne „KRAK-ART.” Przedstawienie opowiadało historię małej, nieposłusznej Żabki Hanusi, która poszukując przygód, oddala się od domu. Spektakl uświadomił małym widzom, konieczność niesienia pomocy słabszym i młodszym. Pokazał skutki lekkomyślności. Przekonał że wrogowie mogą okazać się koleżeńscy, a prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 

 

Powyższe zadanie zostało zrealizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.