smieci 2Przeglądając informację na stronach internetowych o Nasielsku natrafić można na wzmiankę o Cmentarzu żydowskim, który został założony w XIX wieku, na działce położonej na wschód od miasta, po północnej stronie obecnej ulicy Kwiatowej. Obiekt uległ poważnej dewastacji, granice są nieczytelne, teren jest zalesiony i w znacznym stopniu regularnie zaśmiecany.

Jak czytamy na stronie: http://cmentarze-zydowskie.pl/nasielsk.htm „podczas wizji lokalnej we wrześniu 2012 r. udało się odnaleźć jedną macewę upamiętniającą Awrahama Menachema syna Dowa, zmarłego w dn. 16 tiszri 5648 r. (04.10.1887 r.) oraz kilka kamieni granitowych, które mogły stanowić nagrobki.” 

Mimo, że żyjemy w cywilizowanym Świecie, choć czasami budzi to wątpliwość, są wśród nas ŚMIECIARZE, którzy nie widzieć czemu wyrzucają wszelkie odpady do lasów, na pola i właśnie na wspomniany cmentarz. W ostatnim czasie przedmiotowa lokalizacja stała się miejscem składowania odpadów szklanych.
Około miesiąca temu ktoś postawił na cmentarzu worki z butelkami po alkoholu, które obecnie zostały rozerwane i wysypała się między innymi „żołądkowa”.

W ramach ustawowych narzędzi Straż Miejska w Nasielsku podjęła czynności zmierzające do ustalenia sprawców. Osoby, które widziały ŚMIECIARZY lub mają jakąkolwiek wiedzę na ich temat proszone są o kontakt (tel. 23 693 31 21 lub 735 036 199), a także reakcję w przyszłości na takie czyny.
Jednocześnie informuję tych którzy dokonali zaśmiecenia, że za taki proceder przewidziana jest grzywna do 5000 zł. Informuję, że źródło informacji na temat ŚMIECIARZY pozostawię dla siebie.

smieci1

Komendant Straży Miejskiej