i

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zaprasza szkoły podstawowe do udziału w XVII edycji konkursu „Smak ekologicznej żywności”.

 

Cel konkursu:

  • pogłębianie wiedzy na temat ekologii i ekologicznej żywności,
  • podnoszenie świadomości młodych konsumentów poprzez promowanie certyfikowanych produktów rolnictwa ekologicznego,
  • kształtowanie postaw zdrowego żywienia wśród dzieci i młodzieży,
  • wymiana doświadczeń miedzy placówkami oświatowymi, integracja uczniów.


Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 września br.

Szczegóły:

https://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/ekokonkursy/art,42,xvii-edycja-konkursu-smak-ekologicznej-zywnosci-uwaga-zmiana-terminu.html