informacjaSzanowni Państwo!

Od pewnego czasu mieszkańcy wsi Kosewo oraz okolicznych wsi i części terenu Nasielska odczuwają niedogodności związane z nieprzyjemnym zapachem pochodzącym z nieczynnego składowiska odpadów w Kosewie. Pragnę w kilku zdaniach wyjaśnić sytuację związaną z tym miejscem. 
Eksploatację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kosewie rozpoczęto w latach 1978-1979. Odpady były składowane w częściowo wypełnionym wodami opadowymi wyrobisku po eksploatacji gliny, czyli w tzw. gliniance. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż były tam składowane nasze odpady, pochodzące od mieszkańców Gminy Nasielsk. Przykładowo tylko w latach 1991-1994 dowieziono na składowisko w Kosewie prawie 41.000 m3 odpadów płynnych oraz ponad 48.000 m3 odpadów stałych. Składowaniu w Kosewie podlegały również odpady pochodzące z nasielskiej oczyszczalni ścieków. Eksploatacja obiektu zakończyła się w 2002 roku, zaś w 2004 r. składowisko zostało zamknięte.
Po podjęciu przez Gminę Nasielsk działań zgodnie z decyzją dotyczącą rekultywacji nieczynnego składowiska w Kosewie, w tym zasypaniu glinianki, okazało się, że prawie 25 lat czynnej eksploatacji i prawie 40 lat od jej rozpoczęcia pozostawiło w tym środowisku ogromną degradację, której poziomu nie dało się oszacować. Podczas zasypania glinianki w sposób naturalny poruszone zostały 40-letnie osady denne, co doprowadziło do uwalniania się nieprzyjemnego zapachu utrudniającego codzienne funkcjonowanie mieszkańcom wsi Kosewo oraz okolicznych wsi, a nawet Nasielska. Cały czas podejmujemy różne działania (efektywne mikroorganizmy wgłębnie oraz powierzchniowo wapno tlenkowe) w celu eliminacji tego irytującego mieszkańców zapachu. Chcę w tym miejscu serdecznie przeprosić wszystkich za uciążliwość, jakiej Państwo doznają. Proszę jednak uwierzyć, iż rekultywacja składowiska w Kosewie była konieczna i wymagana, zaś przy jej rozpoczęciu nikt nie był w stanie określić, z jakimi trudnościami będziemy musieli się zmagać. Pragnę jednak zapewnić wszystkich Państwa, iż kontrole zewnętrznych instytucji nie wykazują żadnego skażenia niebezpiecznego dla mieszkańców, zaś stan obiektu w Kosewie jest na bieżąco przez nas monitorowany. Podjęte przez nas działania doprowadzą do całkowitego wyeliminowania nieprzyjemnego zapachu i do rekultywacji tego terenu zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska

 

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski