Szanowni Państwo,
w całym kraju od dawna podnoszą się głosy niezadowolenia dotyczące ponoszenia przez mieszkańców wysokich kosztów za odbiór odpadów. Jednak za tę sytuację nie są odpowiedzialne samorządy, ponieważ ogólna polityka gospodarowania odpadami, nie jest tworzona na poziomie lokalnym.

Dla przykładu podajemy jak kształtuje się cena za odpady biodegradowalne w czteroosobowej rodzinie.

Koszt zagospodarowania (przekazania do właściwej instalacji), tony odpadów BIO przez firmę odbierającą (nie ma w tym transportu, pojemnika, siły roboczej, administracji firmy, która w dobie BDO stanowi duży koszt finansowy itp.), wynosi ok 450 zł. Przyjmijmy, że ta 4 osobowa rodzina wytworzy ok 100 kg miesięcznie, tego typu odpadów, wtedy koszt samych zielonych i BIO wyniesie miesięcznie 11,25 zł od osoby.
A przecież odbieramy wszystkie frakcje wytworzone w gospodarstwach domowych, w tym bardzo drogie zmieszane budowlane, opony, wielkogabarytowe, chemikalia.

Za punkty odbioru małych baterii, przeterminowanych leków w szkołach, sklepach, aptekach też płaci gmina z pieniędzy zebranych od mieszkańców. Np. przez 7 miesięcy 2020 roku tylko z PSZOK odebrane zostało bez mała 250 ton różnych odpadów, co w ciągu całego roku daje ich ogromną ilość.

Należy dodać, że koszty likwidacji tzw. dzikich wysypisk również ponoszą wszyscy mieszkańcy gminy. A są one ogromne, ponieważ wymagają nie tylko zebrania, ale także transportu i bardzo drogiej utylizacji. Regularnie co miesiąc z całej naszej gminy jest odbieranych ok. 450 ton odpadów.

W dniu 24 sierpnia br. pod pozycją 1439 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz tekst jednolity ustawy o odpadach z 2020 roku. W tych dokumentach rząd liberalizuje przepisy obowiązujące w gospodarce odpadami, aby zapobiec dalszej zwyżce opłat za odpady.

Możemy zapewnić, że jako samorząd lokalny robimy wszystko na co pozwalają nam przepisy ogólne, żeby te opłaty były jak najniższe dla mieszkańców naszej gminy. Jednak każdy z nas powinien robić wszystko, aby produkować coraz mniej odpadów i starać się zagospodarowywać odpady np. przez kompostowanie BIO, czy też dawanie rzeczom szansy na drugie życie. Miejmy to na uwadze, że w myśl obowiązujących obecnie przepisów, płacimy comiesięczne faktury za tonaż wytworzonych przez nas odpadów każdego miesiąca, czyli mniej wytwarzamy mniej płacimy.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich