DSCF6086Tradycyjnie wzorem lat ubiegłych, w niedzielę 15 kwietnia 2018r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku rozpoczęła szósty już sezon rowerowy. Pogoda nie zawiodła. Od rana świeciło piękne słońce, wprawiające wszystkich w doskonałe humory. Równo o 12.00 peleton złożony z 78 cyklistów ruszył przez Paulinowo- Żabiczyn na lotnisko w Chrcynnie – docelowe miejsce rajdu. Tu prowadzi swoją działalność Aeroklub Warszawski, który jest stowarzyszeniem, zrzeszającym miłośników sportów lotniczych wszystkich podniebnych dyscyplin. W ramach Aeroklubu funkcjonuje 6 sekcji: samolotowa, spadochronowa, szybowcowa, modelarska, balonowa i mikrolotowa.

Uczestnicy rajdu spotkali się z Panią Mirosławą Tomczyńską instruktorką i pilotką małych samolotów oraz motolotni, a także z pilotem Panem Wiesławem Miedzińskim, którzy w bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiedzieli
o lotach samolotowych i na motolotni oraz o budowie i wyposażeniu latających maszyn należących do Aeroklubu Warszawskiego. Następnie wszyscy przeszli na drugą część lotniska, gdzie Pan Jan Sierzputowski – pracownik lotniska przygotował ognisko i poczęstunek.

Powyższe zadanie dofinansowane zostało w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

Kolejny rajd odbędzie się 26 maja 2018r. (wyjątkowo w sobotę!). W tym dniu Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna organizuje rajd w ramach Odjazdowego Bibliotekarza i podobnie jak w roku ubiegłym na trasie spotkamy się
z bibliotekarzami z Pomiechówka. Szczegóły kolejnego rajdu dostępne będą na stronie internetowej biblioteki, profilu Facebook oraz w prasie lokalnej i na plakatach.

Do zobaczenia!