recykling Większość towarów, które kupujemy w sklepach wykonanych jest z tworzyw, które można ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem, z którego powstają nowe produkty 

np. doniczki, meble czy nawet ubrania. Selektywne zbieranie odpadów już u źródła, czyli w Państwa domach bądź miejscach pracy, to jedyny sposób na osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu dla gmin, które z roku na rok są coraz wyższe.
Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców a przede wszystkim na zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko. Szkło oraz aluminium podlegają recyklingowi w 100% i można je przetwarzać nieskończoną ilość razy. Dzięki rozpowszechnianiu się informacji o ogromnej roli segregacji odpadów zmniejsza się ilość wysypisk śmieci. Faktyczne wydatki związane z utrzymywaniem składowisk, ograniczaniem ich wpływu na środowisko i rekultywację przyległych do nich obszarów są znacznie wyższe od kosztów przetwarzania surowców wtórnych.
     Przekonanie, że posegregowane odpady trafiają do jednej śmieciarki, która wszystko zmiesza i nasza praca włożona w segregację pójdzie na marne jest mylne. Na terenie naszej gminy odpady segregowane są odbierane w systemie workowym. Pojazdy odbierające segregację mają podział na różne przegrody, do których trafiają poszczególne surowce. Natomiast odpady zmieszane, które w naszej gminie są odbierane w systemie workowo-pojemnikowym, są zbierane przez inną śmieciarkę i w innych terminach.
     Segregacja się opłaca… Mieszkańcy w przypadku segregowania odpadów za ich odbiór płacą 9zł miesięcznie od osoby, natomiast  mieszkańcy którzy pozbywają się odpadów w formie zmieszanej ponoszą opłatę w wysokości 18 zł za osobę. Informujemy, iż w ramach niższej opłaty, czyli selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają Państwo możliwość oddawania również odpadów zmieszanych (mokrych), czyli takich których nie można zaliczyć do żadnej frakcji segregacji (np. pampersy, czy popiół), które gromadzimy w pojemnikach lub w czarnych workach o poj. 120 l (w przypadku nieruchomości zamieszkałych do 4 osób włącznie)  lub o poj. 240l (nieruchomości zamieszkałe powyżej 4 osób).

Do odpadów zmieszanych odbieranych w pojemnikach bądź w czarnych workach wrzucamy wszystkie odpady komunalne których nie można posegregować i które nie są odpadami niebezpiecznymi. W okresie grzewczym tj. od października do kwietnia w terminach odbioru odpadów zmieszanych odbierany jest również popiół (prosimy o oddawanie popiołu w czarnych workach nie mieszając go z pozostałymi odpadami).

Zmiany systemu odbioru odpadów można dokonać składając deklarację zmieniającą, która jest dostępna w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 206 (II piętro) oraz na stronie internetowej (wzór deklaracji). Informacja pod nr tel. 23 69 33 101.
Worki na segregację odpadów zapewnia mieszkańcom Gmina w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Worki są uzupełniane przez firmę odbierającą odpady, poprzez pozostawienie w miejscu odbioru zapełnionych worków nowych pustych worków. Można je także odebrać w Urzędzie Miejskim w pok. 206 II piętro.

Poniżej zamieszczamy informację jak prawidłowo segregować odpady komunalne.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 pdf Podręczna ściąga segregacji