59989055 1053084048225155 8570888288942948352 .jpg

Szanowni Mieszkańcy,


Już od 6 maja 2019 roku (poniedziałek) w wybranych punktach sprzedaży oraz firmach i instytucjach w naszej gminie nasi seniorzy będą korzystać z Nasielskiej Karty Seniora (NKS).

 


- Niezmiernie cieszę się, że udało nam się stworzyć Program „Nasielska Karta Seniora”. Powstał on z myślą o najstarszych mieszkańcach naszej Małej Ojczyzny. Mam nadzieję, że Program będzie cieszył się zainteresowaniem i przyczyni się do wzmocnienia aktywności społecznej i poprawy jakości życia naszych Seniorów – mówi Burmistrz Nasielska - Bogdan Ruszkowski.

Poniżej znajduje się plakat, na którym zamieściliśmy informacje o firmach biorących udział w Programie. Na witrynach sklepów i instytucji znajdą się naklejki informujące o możliwości skorzystania w tym miejscu z Nasielskiej Karty Seniora.


Przypominamy, że Organizatorem Programu „Nasielska Karta Seniora”, jest Urząd Miejski w Nasielsku natomiast realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku. Warunkiem uzyskania Karty jest złożenie wniosku w Klubie Senior+ w Nasielsku przy ulicy Warszawskiej 52 (obok sklepu Biedronka) podczas rejestracji należy okazać aktualny dokument potwierdzający tożsamość i wiek osoby (dowód osobisty, paszport). Kartę wyrobić może każda osoba zamieszkała na terenie gminy Nasielsk, która ukończyła 60. rok życia.

- Dołożymy wszelkich starań, aby Program realizowany był skrupulatnie i sumiennie. Gwarantujemy ciepłą atmosferę i pomoc w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych w Klubie Senior+. Zapraszamy wszystkich seniorów chcących wziąć udział w Programie – dodaje Monika Nojbert - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.