ROLNIK W SIECITylko 2 wolne miejsca zostały na najbliższe szkolenie pt. „Rolnik w sieci”, które odbędzie się w dniach 11, 13 i 14 lutego br., w godz. 15.00-19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu pod nr tel. 23 69 33 021 lub e-mail: .

Formularz zgłoszeniowy => https://nasielsk.pl/images/FORM_ZG%C5%81OSZENIOWY.pdf

Przypominamy, że szkolenie jest bezpłatne a środki na jego realizację pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, których operatorem jest Fundacja Legalna Kultura.