109241360 1389354401264783 822194807117729299 oW dniu dzisiejszym Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosław Kasiak dokonał przekazania terenu pod budowę drogi w Winnikach. W ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk" na odcinku 1160 m zostanie m.in. położony asfalt. Całość zadania wyniesie 366 234,22 zł (wysokość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: 75 000 zł). Termin zakończenia prac został wyznaczony na 31 sierpnia 2020 r.