IMG 6442We współpracy z PTTK - Oddział Mazowsze stworzyliśmy na terenie Gminy Nasielsk pierwszy szlak rowerowy – czarny. Jest to trasa o długości 24 km, zaczynająca się jako przedłużenie czarnego pułtuskiego szlaku rowerowego w gminie Serock – na granicy Zabłocia i Jaskółowa. Szlak biegnie dalej przez Popowo Borowe, Lorcin, Żabiczyn, Paulinowo, Siennicę, Stare Pieścirogi, Mogowo, PKP Nasielsk, Nowe Pieścirogi, Morgi, Czajki, Lelewo i Cieksyn, kończąc się na cieksyńskim PKP.

Podróżując szlakiem czarnym można po drodze zaobserwować wiele malowniczych terenów Nasielska, obfitujących w dziką naturę oraz wiejskie krajobrazy. Trasa przybliży turystom rowerowym obiekty takie jak Kościół św. Doroty w Cieksynie, wieżę ciśnień, a także naturalnie piękne widoki jak Panoramę Nasielska, Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu czy źródła rzeki Klusówki.

Mamy nadzieję, że szlak zachęci amatorów rowerowych wycieczek do podróży na terenie Nasielska. Za pomoc przy tym przedsięwzięciu, a w szczególności wsparcie merytoryczne przy planowaniu trasy i tworzeniu opisów umieszczonych na tablicach PTTK, dziękujemy Łukaszowi Malinowskiemu z Nasielsk Baszta Team.