wazna informacja

Szanowni Państwo,

W związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń i stałym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nasielsk, pozostałych interesantów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku, przy równoczesnym zapewnieniu możliwości załatwiania spraw urzędowych oraz ciągłości działania Urzędu, rekomendujemy załatwianie spraw:

1) Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) adres skrytki:

/umnasielsk/Skrytka oraz /umnasielsk/SkrytkaESP

(Uwaga! – wielkość liter ma znaczenie)

Instrukcję zakładania konta ePUAP znajdą Państwo pod adresem: http://epuap.gov.pl .

Wnioski i formularze dostępne są na stronie internetowej: http://umnasielsk.bip.org.pl/id/2340

2) Za pośrednictwem poczty elektronicznej: .

3) Telefonicznie – dzwoniąc pod numer telefonu (23) 69-33-000 lub pod bezpośrednie numery telefonów do wydziałów Urzędu, które są dostępne na stronie internetowej: https://nasielsk.pl/kontakt .

4) Poprzez składanie pism i dokumentów w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesantów, jednak prosimy o ograniczenie tej formy kontaktu do niezbędnego minimum.

Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian:

  • poniedziałek 8.00-17.00,
  • wtorek – czwartek 8.00-16.00,
  • piątek 8.00-15.00.

Przypominamy, iż najważniejsze zasady obowiązujące w budynku Urzędu Miejskiego wynikające z przepisów prawa powszechnego to:

  • 1 INTERESANT NA 1 STANOWISKO OBSŁUGI,
  • NAKAZ ZAKRYWANIA UST I NOSA PRZY POMOCY MASECZKI.

Dziękujemy za wyrozumiałość dla podjętych działań, których celem jest minimalizacja zagrożeń wynikających z panującego stanu epidemii oraz prosimy o stosowanie się do informacji i poleceń przekazywanych przez pracowników Urzędu.