odpadyfotZdajemy sobie sprawę, że jakość wykonywanych usług przez Firmę Błysk-Bis nie zawsze jest dla Państwa zadowalająca. W związku z tym Burmistrz Nasielska wezwał Prezesa Firmy na spotkanie, podczas którego omówiono często pojawiające się nieprawidłowości w odbiorach. Zgodnie z zawartą umową naliczono kary finansowe, które są potrącane z wystawianej comiesięcznie przez firmę faktury.

Przypominamy przy okazji o Państwa obowiązkach związanych z odbiorem odpadów:

- nadal wiele posesji jest nieoznaczonych numerami posesji,

- odpady w dniu odbioru muszą być wystawione do godz. 7:00 rano,

- w odpadach zmieszanych nie mogą znajdować się odpady zielone, poremontowe czy niebezpieczne.

Przypominamy, że na bazie ZGKiM ul. Płońska 43 znajduje się PSZOK, w którym możemy oddać w ramach opłaty wnoszonej do Gminy różnego typu odpady:

https://nasielsk.pl/samorzad/srodowisko/gospodarka-odpadami/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-pszok

Poniżej przypominamy zasady segregacji:

https://nasielsk.pl/samorzad/srodowisko/infosrodowisko/segregacja-odpadow-wazna-i-prosta-2

Informujemy ponadto, że przygotowany został projekt ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i różnica w cenie pomiędzy odpadami segregowanymi, a zmieszanymi ulegnie drastycznemu zróżnicowaniu. W przypadku gdy ktoś zadeklarował przekazywanie odpadów segregowanych, a w zmieszanych znajdują się odpady podlegające recyklingowi oraz z danej posesji odpady segregowane są wystawiane w znikomych ilościach, możemy z urzędu zmienić wysokość opłaty na wyższą.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

fot. https://www.google.com/search?q=odbi%C3%B3r+odpad%C3%B3w&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi6jOigu-zcAhXCCpoKHQ-FAuEQ_AUICigB&biw=1280&bih=854#imgrc=s7XWHUU6g-CicM: