spzoz nasielsk wwwDyrektor  SP ZOZ w Nasielsku (ul. Sportowa 2) informuje, że od 02.05.2019r. została uruchomiona rejestracja internetowa na wybrane terminy do lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – ginekologów. Rejestracja internetowa do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - internistów funkcjonuje od marca 2019r. Rejestracja internetowa dostępna jest na stronie internetowej SP ZOZ w Nasielsku pod adresem: https://www.zoz.nasielsk.pl Instrukcja rejestracji internetowej znajduje się na tablicach informacyjnych w Przychodni oraz na stronie internetowej.