Poniżej publikujemy Raport z badania ewaluacyjnego - Ocena średniookresowa (mid-term) Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Stowarzyszenie – Lokalną Grupę Działania Zielone Mosty Narwi w okresie: styczeń 2016 – październik 2019.

 

pdf -Pobierz-Raport