Podziękowanie dla Gminy NasielskW dniu 14 listopada br. Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski w obecności Pani Marii Jankowskiej, reprezentującej Fundację SYNAPSIS, podpisał „Raport weryfikacyjny z wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” dla Miasta i Gminy Nasielsk. Raport ten jest efektem podjętych przez Gminę Nasielsk działań w ramach projektu „Monitoring jednostek administracji województwa mazowieckiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, do którego przystąpiliśmy w 2017 roku i oznacza spełnienie wskazanych w trakcie monitoringu rekomendacji.

Potrzeby osób z niepełnosprawnością są dla nas niezwykle ważne, dlatego będziemy starali się wdrażać stopniowo również inne rekomendacje wskazane do realizacji po zakończeniu projektu, a także przeprowadzimy analizę możliwości stopniowej likwidacji barier architektonicznych w Nasielsku.