DSCF1261W dniu 23 czerwca o godzinie 10.00 przed budynkiem biblioteki zebrało się 64 uczestników rajdu rowerowego, aby wspólnie udać się do sąsiedniego miasta Serocka.
Pomysł wyjazdu do Serocka zrodził się już w roku ubiegłym, a jego inicjatorem był pan Łukasz Barański, który wraz z rodziną , żoną i dwiema córkami jest stałym uczestnikiem naszych rowerowych wypadów. Letnia, upalna aura sprzyjała temu przedsięwzięciu, zważywszy na fakt, że Serock dysponuje plażą, a natura obdarzyła go malowniczym położeniem, letniskowym klimatem i licznymi miejscami do różnych form wypoczynku na powietrzu.

 

Trasa rajdu rowerowego wiodła przez Pniewo, Krzyczki, Smogorzewo, Błędostowo. Pierwszy postój miał miejsce we wsi Krzyczki Pieniążki, następnie zatrzymaliśmy się w miejscowości Górka Powielińska, gdzie przed cmentarzem mariawitów dyrektor biblioteki dr Stanisław Tyc przedstawił historię mariawityzmu, który w swoich początkach rozwijał się w ramach Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Z czasem jednak wyodrębnił się tworząc własną konfesję. Założycielką mariawityzmu była siostra zakonna Feliksa Kozłowska, a celem tego ruchu było szerzenie kultu Najświętszej Marii Panny (nazwa pochodzi od łacińskich słów „Mariae Vitae”). Do ostatecznego zerwania z Kościołem Rzymsko-Katolickim doszło w 1906 roku. Najważniejszym ośrodkiem kultu tej religii jest Płock.

Następnie kolorowy peleton, przez Powielin, Wólkę Zaleską udał się do Pobyłkowa, gdzie uczestnicy rajdu rowerowego „zaliczyli” kolejny odpoczynek. Z Pobyłkowa, jadąc przez Wierzbicę nasi rajdziści dotarli do Serocka, gdzie najpierw udaliśmy się do cukierni, aby ochłodzić się pysznymi lodami własnego wyrobu ufundowanymi przez organizatorów. Stamtąd poszliśmy na serocki rynek, gdzie w sąsiedztwie pięknego ratusza, tuż obok fontanny nasz przewodnik przybliżył historię miasta. Serock jest to bliźniacze miasto dla Nasielska, ponieważ ma ten sam rodowód sięgający VIII wieku, a najstarszym dokumentem zachowanym do dziś, świadczącym o starożytności tego ośrodka miejskiego jest tzw. falsyfikat mogileński czyli akt nadania dziewięciń oraz opłat z przewozów rzecznych benedyktynom pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty. Dokument ten pochodzi z 1065 roku i wymienia dwanaście grodów na tzw. starym Mazowszu, wśród nich Nasielsk i Serock. W czasach staropolskich Serock stanowił własność zakonu w Czerwińsku a nazwa jego brzmiała wówczas Serociec. Miasto rozrastało się dzięki wymianie handlowej z Gdańskiem, handlowano głównie zbożem, wańczosem oraz produktami leśnymi. Obydwa miasta łączy też fakt, że posiadały duże skupiska ludności żydowskiej. Pierwsi osadnicy dotarli do Serocka za czasów Kazimierza Wielkiego. W początkach XIX wieku 21% populacji miasta stanowili Żydzi. W 1856 roku współczynnik ten wynosił 56%, natomiast w wieku XX zmalał do 52%. W Serocku zachował się średniowieczny układ przestrzenny miasta z charakterystycznym wydatnym rynkiem oraz ratuszem. Warty uwagi jest również miejscowy kościół z XVI wieku usytuowany na nadnarwiańskiej skarpie.

Po wysłuchaniu interesujących informacji uczestnicy rajdu udali się na plażę, skąd podzieleni na dwie grupy wyruszyli w godzinny rejs po Zalewie Zegrzyńskim statkiem Albatros. Podczas rejsu mieliśmy przyjemność korzystać z uroków okolicy, podziwiać przepiękne krajobrazy obfitujące w lasy, których natura nie poskąpiła Serockowi. Zalew jest popularnym terenem rekreacyjnym, akwenem żeglarskim, miejscem wędkowania i kąpieli. Duża lesistość, z przewagą lasów grzybnych i szeroko zakrojona turystyka przyciąga zwłaszcza mieszkańców Warszawy i okolic.

W końcowym etapie rajdu udaliśmy się na działkę rekreacyjną należącą do wspomnianego wcześniej nasielszczanina, pana Łukasza Barańskiego i jego rodziny, znajdującą się w miejscowości Łacha. Zostaliśmy tam niezwykle ciepło przyjęci (mając na uwadze również 30-to stopniowy upał) i poczęstowani owocami. Nie zabrakło tradycyjnych kiełbasek, które w tym urokliwym miejscu, w niezwykłej scenerii, nad brzegiem Narwi smakowały wybornie. Mimo gorąca każdy z przyjemnością wypił poobiednią kawę lub herbatę. Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować panu Łukaszowi, jego żonie i córeczkom za gościnę.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolejny rajd rowerowy „Miodowym szlakiem” cz. II, który odbędzie się 7 lipca, tradycyjnie w samo południe – wracamy do stałej godziny odjazdu rajdu (będzie istniała możliwość zakupu miodu). Do zobaczenia.