W związku z upływem dwuletniej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, zgodnie § 1 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26.03.2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie zapraszamy na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie się 20 września 2017 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Podczas spotkania zostaną przeprowadzone wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk na następną dwuletnią kadencję.

Spośród zgłoszonych kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych zostanie wybranych 5 osób, którzy będą współtworzyć skład ww. Rady. Członkowie Rady będą pełnić funkcje społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Załącznika do ww. Uchwały wybory odbywają się spośród zgłoszonych osób. W związku z tym prosimy o zgłaszanie osób chętnych do pracy w Radzie, na załączonym druku, do dnia 15 września 2017 roku do godz. 15.00 w formie papierowej w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub elektronicznie na adres: .