NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w 2022r A4 6 Informujemy, że punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym mediacji w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem:
• poniedziałek 13.00-17.00,
• wtorek 12.00-16.00
• środa 12.00-16.00,
tel. 733 134 153,
e-mail:
• czwartek 12.00-16.00,
• piątek 11.00-15.00,
tel. 884 800 253,
e-mail:
 
Usługi pomocy prawnej realizowane przez Powiat Nowodworski w czasie obowiązywania stanu epidemii odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość tj. telefon oraz e-mail,
w pełnych godzinach pracy punktów.