Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego przy Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich,
  • podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby,
  • jesteś uwikłany w przemoc domową,
  • jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika,
  • potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej.

Punkt Konsultacyjny jest przeznaczony dla osób chcących zasięgnąć rady specjalisty w leczeniu uzależnień. Zapraszamy zarówno osoby nadużywające alkoholu, jak i ich rodziny do korzystania z rozległej wiedzy terapeuty.

 

Dyżur Przewodniczącej MGKRPA w Nasielsku

Maria Sierzputowska – Przewodnicząca MGKRPA w Nasielsku -  każdy poniedziałek od 11:00 do 12:30 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w pokoju nr 203.

Dyżur Specjalisty Terapii Uzależnień

Maria Sierzputowska - Specjalista Terapii Uzależnień - w każdy wtorek w godz. od 15:30 do 18:00
w Poradni Terapii Uzależnień, ul. Warszawska 52 w Nasielsku, tel. 23 693 02 50

Konsultacje jak i ewentualna terapia są bezpłatne.