informacjaPublikujemy ostateczny wynik konsultacji projektu ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok".

Ostateczny wynik konsultacji