Przypominamy, iż w najbliższy piątek 26 kwietnia br. o godz. 15.00 upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Prawo zgłaszania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy reprezentujący zarejestrowane komitety wyborcze. Także wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji.

Zgłoszenia indywidualne można składać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku:
• u Sekretarza Nasielska – I piętro, pokój nr 115 lub
• w Sekretariacie Burmistrza Nasielska – I piętro, pokój nr 105,
na formularzu zgłoszenia dot. wyborcy zgłaszającego swoją kandydaturę indywidualnie tzn. nie przez komitet wyborczy.
Link do formularza: https://nasielsk.pl/images/Zg%C5%82oszenie_do_komisji-za%C5%82%C4%85cznik.pdf

Nadmieniamy, iż Komisarz Wyborczy w Warszawie III dokona uzupełnienia składu komisji o wyborców zgłaszających swoją kandydaturę indywidualnie, jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych reprezentujących zarejestrowane komitety wyborcze będzie mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej lub, jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych reprezentujących zarejestrowane komitety wyborcze będzie mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej.