IMG 9969Zapraszamy do zapoznania się z listą zasłużonych Nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości. 27 lipca br. Zarządzeniem Burmistrza został powołany Gminny Komitet ds. wyłonienia 100 zasłużonych Nasielszczan w stulecie odzyskania Niepodległości. Celem prac Komitetu było pośmiertne uczczenie i upamiętnienie osób zasłużonych dla Gminy Nasielsk w 100- lecie odzyskania Niepodległości, a także przypomnienie Honorowych Obywateli Nasielska. Przewodniczącym Komitetu został Pan Krzysztof Macias. Zgodnie z zarządzeniem również mieszkańcy mogli zgłaszać propozycje osób do wyróżnienia do dnia 28 września. Dziękujemy za zgłoszone propozycje.


Podsumowania prac Komitetu dokonał Pan Krzysztof Macias w dniu 10 listopada 2018r. podczas uroczystości 632. rocznicy nadania praw miejskich dla Nasielska i 100. rocznicy odzyskania Niepodległości, które odbyły się w Nasielskim Ośrodku Kultury. Tego dnia, w holu kina „Niwa” zainaugurowano wystawę tablic z krótkimi biogr amami zasłużonych Nasielszczan. Wystawa ta będzie w dalszej kolejności zaprezentowana m.in. w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nasielsk.


Obecnie wystawa znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku.
Następnie według poniższego harmonogramu:
17.12.2018 - 21.12.2018 – Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku
07.01.2019 – 11.01.2019 – Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach
13.01.2019 – 20.01.2019 – Kościół. św. Katarzyny w Starych Pieścirogach
21.01.2019 – 25.01.2019 – Szkoła Podstawowa w Cieksynie
27.01.2019 – 03.02.2019 – Kościół św. Doroty w Cieksynie
04.02.2019 – 08.02.2019 – Szkoła Podstawowa w Dębinkach
11.02.2019 – 15.02.2019 – Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich
18.02.2019 – 22.02.2019 – Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym
24.02.2019 – 03.03.2019 – Kościół pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie
04.03.2019 – 08.03.2019 – Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku
11.03.2019 – 15.03.2019 - Urząd Miejski w Nasielsku