info inicjatywaJuż niebawem ruszy nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej w Gminie Nasielsk. Dzięki tej formie współpracy mogą zostać zrealizowane zadania mające służyć realizacji przedsięwzięć zaspokajających potrzeby zbiorowe oraz przyczyniać się do poprawy warunków życia. Dlatego jeśli dysponujecie pomysłami, które Waszym zdaniem warto wdrożyć w życie zachęcamy do składania wniosków w terminie od 23 do 30 września br.

Szczegółowy zakres współpracy w ramach inicjatywy lokalnej reguluje Uchwała Nr XXIV/241/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk. Wszelkie niezbędne informacje wraz z przykładowym wzorem wniosku dostępne: https://nasielsk.pl/gmina/ngo/incjatywa-lokalna