i

Burmistrz Nasielska ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Cieksyna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162/8.