plakat powiad Cieksyn S7 472 odb A4 pion 470740Informujemy o przerwie w dostawie energii elektrycznej w Cieksynie i Wiktorowie w dniu 14 września w godz. 8.30-13.30 dla odbiorców zamieszkałych w: Cieksyn, ul. Akacjowa, Floriańska, T.Kamińskiego, Wiktorowo, zasilani ze stacji trafo S7-472. Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne, tel. 991 lub 801-456-456.