Brak prądu plakat pow. odbiorców S7 690 1W imieniu ENERGA-OPERATOR S.A.informujemy, że dn. 25 czerwca br. w godzinach od 8.00 do 14.00 nastąpi planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w Mogowo PKP.