iW dniu 3 lutego 2020 roku w godz. od 08:00 do 11:00 dla odbiorców zamieszkałych w: Aleksandrowo, Cegielnia Psucka zasilanych ze stacji trafo S7-747 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.
Bliższych informacji udziela Pogotowie Energetyczne pod tel. 991 lub 801456456.