IMG 8084W dniu 5 listopada 2021 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nasielsk.


Sprzęt został zakupiony w ramach pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowych przekazanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla OSP.
Nasze jednostki wyposażono w sprzęt o wartości 74.102,00 zł, który w 50% dofinansowany został ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pozostałe środki pochodziły ze środków własnych Gminy Nasielsk.

 

Zakupiono i przekazano:
1. OSP Nasielsk:
- aparat powietrzny DRAGER PSS 4000 butla kompozytowa 6,8 l – 6 szt.
- sygnalizator bezruchu BODYGUARD – przycisk – 4 szt.
2. OSP Psucin:
- aparat powietrzny DRAGER PSS 4000 butla kompozytowa 6,8 l – 4 szt.
- komplet odzieży ochrony indywidualnej strażaka w skład którego wchodzi: ubranie specjalne, hełm, latarka diodowa M-FIRE 02 XP-E LED do hełmów, rękawice strażackie specjalne, buty strażackie skórzane – 4 kpl.

 

W przekazaniu sprzętu uczestniczyli:
- Pani Magdalena Biernacka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Mazowieckiego,
- Pan Andrzej Waldemar Kordulewski - Zastępca Burmistrza Nasielska
- Pan Mirosław Klimczewski – Prezes jednostki OSP Nasielsk
- Pani Sylwia Bazylak – Prezes jednostki OSP Psucin

 

Za okazaną pomoc finansową przedstawicielowi Urzędu Marszałkowskiego podziękowania złożyli Zastępca Burmistrza Nasielska oraz w imieniu strażaków Prezesi jednostek OSP Nasielsk i OSP Psucin.