W dniu 4 października 2022 roku na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie Włościańskim odbyło się uroczyste przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo – technicznego marki RENAULT MASCOTT dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie  oraz  przekazanie  pojazdu UTV TRAXTER dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie.

Uroczysty apel rozpoczęto złożeniem meldunku nadbryg. Jarosławowi Nowosielskiemu Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej przez dowódcę uroczystości dh Wojciecha Dobrowolskiego z OSP Jackowo. Następnie przy dźwiękach hymnu narodowego podniesiono flagę państwową na maszt.

Pojazdy poświęcił ks. Mariusz Majczak, wikariusz z parafii św. Wojciecha w Nasielsku.

W dalszej części uroczystości wręczone  zostały kluczyki Prezesom jednostek OSP Jackowo i 
OSP Cieksyn.

Darczyńcą samochodu RENAULT MASCOTT dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie był Komendant Wojewódzki PSP, zaś darczyńcą pojazdu UTV TRAXTER dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie był Komendant Powiatowy PSP. Zakup quada współfinansowany był ze środków gminy – ponad 25.000 zł oraz środków OSP z Cieksyna na kwotę 10.000 zł.

W przekazaniu uczestniczyli:

Pani  Anita Czerwińska – Minister w  Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

nadbryg. Jarosław Nowosielski  - Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Pan Michał Prószyński – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

st. bryg. Stanisław Brzozowski – Komendant Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

Pan Andrzej Kordulewski - Zastępca Burmistrza Nasielska

Pan Andrzej Pacocha – Radny Rady Miejskiej w Nasielsku

Pan Daniel Włodarski – Prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie Włościańskim

Pan Andrzej Sosnowski - Prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie

Druhny i Druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nasielsk.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście podziękowali druhom za dotychczasowe działania i zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

 

Pozyskane środki oraz sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

ROK 2019

 1. Pomoc finansowa udzielona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku – 12 400,00 zł

Wkład własny Gminy – 5 100,00 zł

 1. Remont małej świetlicy mieszczącej się na posesji OSP - 6 836,89 zł
 2. Samochód pożarniczy marki JELCZ dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyczkach

ROK 2020

 1. Pomoc rzeczowa udzielona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych zestawów środków ochronnych do przeciwdziałania COVID-19 o łącznej wartości - 41 413,32 zł
 2. Pomoc finansowa udzielona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie – 5 970,00 zł

      Wkład własny Gminy – 5 000,00 zł

 1. Darowizna dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie przekazana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie na zakup wyposażenia – 5 000,00 zł

ROK 2021

 1. Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Psucinie . Zakupiony został sprzęt o wartości 74 102,00 zł, który w 50% dofinansowany został ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego pozostałe środki pochodziły ze środków własnych Gminy Nasielsk.

Sprzęt zakupiony to:

 1. OSP Nasielsk:

- aparat powietrzny DRAGER PSS 4000 butla kompozytowa 6,8 l – 6 szt.

- sygnalizator bezruchu BODYGUARD – przycisk – 4 szt.

 1. OSP Psucin:

- aparat powietrzny DRAGER PSS 4000 butla kompozytowa 6,8 l – 4 szt.

 - komplet odzieży ochrony indywidualnej strażaka w skład którego wchodzi: ubranie specjalne, hełm, latarka diodowa M-FIRE 02 XP-E LED do hełmów, rękawice strażackie specjalne, buty strażackie skórzane – 4 kpl.

2.  Zakup pojazdu UTV przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie – 109 200,00 zł  z  czego:

73. 937,00  zł – dofinansowanie z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym |Dworze Mazowieckim

25. 263, 00 zł - wkład Gminy

10.000,00 zł - wkład własny Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie.

 1. Darowizna dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie przekazana przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie na zakup wyposażenia – 5 000,00 zł
 2. Lekki samochód ratowniczo – techniczny marki RENAULT MASCOTT dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie przekazany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.

ROK 2022

 1. Pomoc finansowa udzielona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaskółowie – 31 000,00 zł
 2. Wkład własny Gminy - 31 000,00 zł

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej