informacja1Burmistrz Nasielska informuje, że w 2020 roku zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na demontaż z dachów i odbiór złożonych luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eternitowych).
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać na formularzu wniosku (wraz z załącznikami) w terminie do 20.02.2020 r. – termin może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od kalendarium naboru WFOŚiGW.

 

Informacje oraz wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Nasielsku – II piętro, pokój nr 206 oraz na stronie internetowej www.nasielsk.pl.

Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wniosek o usunięcie azbestu znajduje się pod linkiem:

https://nasielsk.pl/samorzad/srodowisko/nabor-wnioskow-o-usuniecie-azbestu-na-2020-rok?fbclid=IwAR2hA1j6ntSAcFSeE-rorJKG_6tEZap9WD3_tAqpVNJhmxB4cwPaLWCll8U