Leśna👉5 stycznia br. Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosław Kasiak przekazał wykonawcy plac budowy pod realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku”. Zakres prac obejmie m.in.: roboty przygotowawcze (rozbiórka istniejącej nawierzchni, regulacja i zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury technicznej, roboty ziemne, wymiana przepustu i oczyszczenie rowu przy drodze wojewódzkiej), wykonanie podbudowy drogi i zjazdów, wykonanie nawierzchni drogi i zjazdów, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, uporządkowanie przyległego terenu.

👉Koszt inwestycji – 863 925,56 zł.

👉Planowany termin zakończenia robót – 15.04.2021 r.

👉Za wykonanie prac będzie odpowiadało przedsiębiorstwo Baz-Bruk Marek Bazylewski.