IMG 5798

W dniu dzisiejszym nastąpiło podpisanie umowy na realizację  zadania pt. „Przebudowa budynku głównego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – etap II przeprowadzenie robót budowlanych i montażowych”.  Zakres prac obejmie m.in.: termomodernizację wraz z remontem elewacji, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.w.u i c.o oraz elektrycznej, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont pomieszczeń wewnętrznych budynku.

Koszt inwestycji - 553 500 zł.

Planowany termin zakończenia robót - 30.11.2020 r.

Za wykonanie prac będzie odpowiadało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK-BUD Piotr Morawski.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – Stanisław Tyc, Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.