125972806 1494973230702899 4748047177051940323 oWe wtorek 17 listopada 2020 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku część 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Leśnej w Nasielsku”. Zakres prac obejmie budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej na odcinku od ul. Warszawskiej do torowiska kolejki wąskotorowej.

Koszt inwestycji – 479 017,26 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma Zakład instalacji sieci gazowych, wod.-kan., energetycznych, handlu i usług M.M. Młyńscy sj.

Planowany termin zakończenia robót – 31.12.2020 r.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.