Plakat "Kultura - Interwencje"

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje”. O środki z programu można aplikować do 14 marca br.

 

Celem programu „Kultura – Interwencje. Edycja 2022” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania historii i promowania polskiego dziedzictwa poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje. Edycja 2022 są:

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 25 kwietnia do 31 października 2022 roku.

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną i potrwa do 14 marca 2022 roku.

Więcej informacji na stronie: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-2022