Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

IMG 0407W dniu 18 października 2021 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się próbna ewakuacja.


Najważniejszym aspektem ćwiczeń ewakuacyjnych jest praktyczne sprawdzenie warunków oraz organizacji ewakuacji, co w znaczny sposób podnieść ma poziom bezpieczeństwa. Regularnie organizowane ćwiczenia ewakuacyjne pozwalają na wyrobienie prawidłowych nawyków zachowania wszystkich użytkowników budynku w sytuacji realnego zagrożenia.


Dodatkowo pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku wzięli udział w szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przeprowadzonym przez strażaków z OSP Nasielsk.


Ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadziła Państwowa Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Nasielsku.