Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

20190531 162206W piątek 31 maja br. w budynku Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie miała miejsce prezentacja książki autorstwa dr Mariusza Błońskiego pt. „Nasielsk we wczesnym średniowieczu”. Książka ta jest efektem i swego rodzaju podsumowaniem prac archeologicznych prowadzonych na terenie nasielskiego grodziska, w których uczestniczył, a następnie kierował nimi autor. To pierwsza i jedyna tak kompleksowa publikacja o najdawniejszych dziejach Nasielska odczytanych z prowadzonych tu wykopalisk archeologicznych, która stawia naszą gminę w czołówce całego kraju. Na to właśnie oraz na wielką merytoryczną wartość książki zwrócił uwagę w rozpoczynającym spotkanie wystąpieniu prof. dr hab. Andrzej Buko, którego magistrantem, a następnie doktorantem był dr Mariusz Błoński. Pan profesor podkreślił też, że rzadko zdarza się taka chęć współpracy ze strony samorządu, z jaką spotkał się dr Mariusz Błoński w Nasielsku.

Prezentacja zgromadziła liczne grono osób, szczególnie tych związanych z naukowym środowiskiem archeologów. Gminę Nasielsk reprezentował Sekretarz Nasielska – Pan Marek Maluchnik, który w imieniu Burmistrza Nasielska podziękował autorowi za wielką pracę, jaka autor włożył nie tylko w publikację, ale przede wszystkim w odkrywanie nasielskiej przeszłości oraz życzył, aby nie było to ostatnie słowo w temacie Ziemi Nasielskiej. Ze swojej strony dr Mariusz Błoński również złożył podziękowania za umożliwienie prowadzenia pracy naukowej oraz tym, którzy przyczynili się do powstania książki. Szczególnie wskazał tu na Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego oraz Pana Zdzisława Suwińskiego.

Prezentacja książki odbędzie się również w Nasielsku, o czym poinformujemy po ustaleniu terminu i miejsca spotkania.