IMG 8037W poniedziałek, 27.05.2019 r. Członkowie Zarządu Powiatu Nowodworskiego - Pani Monika Nojbert i Pan Radosław Kasiak w towarzystwie Burmistrza Nasielska - Pana Bogdana Ruszkowskiego oraz Wicestarosty Nowodworskiego - Pana Pawła Calaka, który odpowiada m.in. za inwestycje drogowe i utrzymanie istniejącej infrastruktury powiatowej, dokonali przeglądu dwóch niepokojących mieszkańców przejść dla pieszych w Nasielsku. Spotkanie miało na celu ustalenie szczegółów dot. realizacji koniecznych przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeństwa.


Pierwsze niebezpieczne przejście usytuowane jest tuż za ostrym zakrętem przy ulicy Młynarskiej w Nasielsku (droga powiatowa nr 2422W Nasielsk – Strzegocin). Ponadto ciąg pieszy przy tym przejściu nie ma kontynuacji chodnika. Powyższa sytuacja od dawna niepokoi mieszkańców gminy Nasielsk. W związku z brakiem możliwości wyegzekwowania od właściciela nieruchomości usunięcia pozostałości budynku położonego na łuku przy ul. Młynarskiej, jak również w związku z istniejącym pod drogą przepustem ograniczającym pas drogowy niemożliwe jest na obecną chwilę wykonanie normatywnego chodnika. Nasielscy Członkowie Zarządu zabiegają jednak, aby do końca czerwca (taki termin określił p. Wicestarosta) zostały na tym przejściu zainstalowane urządzenia poprawiające bezpieczeństwo pieszych. W pierwszej kolejności zostanie utwardzone pobocze na wysokości przepustu drogowego oraz w okolicy istniejących zabudowań w miejscu znacznego przewężenia pobocza. Jak informują Członkowie Zarządu Powiatu, cały czas analizowane są różne inne możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku, m.in. zmiana organizacji ruchu.

 

Kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa – szczególnie dzieci zmierzających do szkoły – będą podjęte także przy przejściu dla pieszych obok Tesco (ul. P.O.W.). Na chwilę obecną Zarząd Powiatu planuje w tym miejscu wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego grubowarstwowego w kolorze czerwonym. Ponadto, w ramach współpracy z powiatem gmina Nasielsk podjęła decyzję o zakupie lustra, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Wacława Sokolnickiego i P.O.W.
Jednocześnie informujemy, że poprzez zmianę lokalizacji znaku „D-43 - obszar zabudowany” wprowadzono limit prędkości do 50 km/h w obrębie niebezpiecznego skrzyżowania w Siennicy.