informacja

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku informuje, że zostały pozyskane środki w ramach - ,,Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020, dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.” w kwocie 133.728,00 zł.