IMG 9761Dnia 31 sierpnia br. podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku Pani Katarzyna Świderska – dotychczasowy Zastępca Burmistrza Nasielska - w związku z objęciem funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja przy ulicy Staszica w Nasielsku oficjalnie pożegnała Burmistrza Nasielska, Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, Radnych Rady Miejskiej, Radców Prawnych, Pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz Sołtysów a także mieszkańców gminy Nasielsk. W imieniu władz samorządowych i pracowników urzędu symboliczny bukiet kwiatów w podziękowaniu za dotychczasową współpracę wręczył Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Wszyscy zgromadzeni uhonorowali Panią Katarzynę Świderską gromkimi brawami. Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.