handsPiersi to symbol kobiecości, macierzyństwa i urody, ale czasem miejsce groźnej choroby. Amazonki to według mitologii greckiej kobiety dzielne i waleczne, które obcinały sobie pierś, aby nie przeszkadzała im w naciąganiu łuku i władaniu włócznią. Współczesne Amazonki to też kobiety dzielne, odważne, walczące o swoje życie, którym dla ratowania życia odjęto pierś.
W dniu 18 listopada 2019 roku z inicjatywy Pani Moniki Nojbert Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku w siedzibie MOPS odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia dla Amazonek.


Grupa Wsparcia powstała z chęci niesienia pomocy innym. Skupia ona mieszkanki Gminy Nasielsk. Są wśród nich kobiety w różnym wieku, są matki małych dzieci, są mężatki, wdowy i osoby samotne. Nie ważny jest wiek, zawód, status materialny, wszystkie zmagały się z ciężką chorobą i przechodziły drastyczne leczenie i trudną rehabilitację. Podstawowym celem jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi, wzajemne wsparcie, pomoc rodzinom z problemami wynikającymi ze skutków choroby nowotworowej i edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki.
W pierwszym spotkaniu wzięło udział 8 pań. Uczestniczki podzieliły się ze sobą własnymi doświadczeniami w zakresie choroby. Miały możliwość opowiedzenia o sobie. Nawiązane zostały nowe znajomości. Panowała bardzo miła i rodzinna atmosfera. Uczestniczki zadeklarowały chęć udziału w kolejnym spotkaniu wyznaczonym na miesiąc styczeń 2020r. Spotkanie prowadziły Panie Monika Nojbert – Dyrektor MOPS oraz Małgorzata Chmielewska – straszy pracownik socjalny w MOPS – koordynator Grupy Wsparcia dla Amazonek.


Wszystkie Panie zainteresowane udziałem w spotkaniach Grupy Wsparcia dla Amazonek serdecznie zapraszamy do kontaktu z Panią Małgorzatą Chmielewską tel. 23 69 33 004 lub Moniką Nojbert – 604 171 105.